Het verhaal

Ieder leven is steeds gericht. Op ieder moment van ons leven, ook in de gewoonste dingen, proberen wij ons te oriënteren op een bestemming die ons goed toeschijnt. We willen gelukkig worden, zinvol leven in balans met onze omgeving, met onszelf en met het of de Overstijgende. En als wij zinloosheid ervaren, dan zullen we proberen dat te overwinnen door het te zien als een beproeving waar we even doorheen moeten. Het leven is een voortdurend proces van afstemming.

Over de bestemming van het leven gaan de verhalen van God, het paradijs, de hemel en allerlei variaties daarop. Maar in het dagelijks leven is die bestemming ook actief in krachten die ons voortdrijven en aantrekken, en in waarden die wij proberen te realiseren. Die krachten en waarden bewegen ons, richten ons, en geven ons leven zin en vorm. Ook jouw leven, iedere dag en in iedere handeling.

Wil je weten waar jij naar op zoek bent? Schrijf dan eens een kort verhaal over iets dat je hebt gedaan of meegemaakt. Bijvoorbeeld vanaf het moment dat je van huis wegging totdat je weer thuis kwam. Een narratieve analyse kan in dat verhaal krachten opsporen die jouw doen en laten op die dag motiveerden en richtten. De analyse laat iets zien van jouw levensoriëntatie en levensinrichting: jouw spiritualiteit.