Publicaties

De methode heb ik in twee boeken op verschillende manieren uitgewerkt.

In het boekje Levende franciscaanse spiritualiteit heb ik een narratieve analysemethode gebruikt om acht verhalen uit de dagelijkse franciscaanse spiritualiteit te ontsluiten. Dit is een boek om op te kauwen, maar al kauwende leer je wel de methode te gebruiken.

In het boekje Leven met Franciscus heb ik negen verhalen over of teksten van Franciscus van Assisi op een laagdrempelige manier geprobeerd te ontsluiten. In dit boek heb ik voor het eerst alle vijf fasen van de lectio divina doorlopen.

Als theoretische onderbouwing geldt dit hoofdstuk in Archibald van Wieringen (red.), Theologie en Methode.