Home

Ik zoek naar een methode voor spiritualiteit in het dagelijks leven. En ik bedoel het dagelijks leven van alle mensen. Als ik spiritualiteit mag definiëren als de betrokkenheid van de mens op zichzelf, op zijn of haar omgeving en op al wat hem of haar overstijgt, dan hoop ik niemand buiten te sluiten. Wie niet in God gelooft kan nog wel betrokken zijn op het onuitsprekelijke of de Onuitsprekelijke. In de spirituele methode is het niet de vraag of God wel of niet bestaat, maar op welke wijze het onuitsprekelijke inwerkt op ons dagelijks leven. 

Doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een methode van geestelijke begeleiding. De begeleiding is erop gericht mensen bewust te maken van hun richtinggevende krachten (destinatoren) en van de waarden die in hun eigen verhalen worden geactualiseerd en/of gerealiseerd. Wie zijn of haar motiverende krachten kan benoemen, en ook weet welke waarden hij of zij probeert te realiseren, die heeft het gebed al op de lippen. De motiverende krachten wijzen op de Gene tot wie het gebed gericht is. De waarden herinneren ons aan het goede leven waarnaar wij verlangen. En het gebed waarschuwt ons ervoor niet enkel te vertrouwen op eigen kunnen. De theologie in dit onderzoek is dat de Onuitsprekelijke ingrijpt in ons bestaan in de vorm van richtende krachten.